Watchcom er en av Norges fremste kunnskapsbedrifter innen informasjonssikkerhet. Vi tilbyr en rekke kurs for både private og offentlige virksomheter, med fokus på å bygge opp og styrke deltakernes brukerbevissthet og sikkerhetskompetanse. Som del av vårt tilbud tilbyr vi nå en rekke av våre kurs via nett.

Kursene er av både administrativ og teknisk karakter, på ulike ferdighetsnivå. Vi leverer fagseminarer og workshops, både med egne sikkerhetseksperter og eksterne foredragsholdere.