Watchcom er en av landets fremste kunnskapsbedrifter innen informasjonssikkerhet. Vi tilbyr en rekke kurs for både private og offentlige virksomheter, med fokus på å bygge opp og styrke deltakernes brukerbevissthet og sikkerhetskompetanse. Kursene er av både administrativ og teknisk karakter, for alle ferdighetsnivå. Kursene kan tas i klasserom, som selvstudium, eller leveres som skreddersydde bedriftsinterne kurs. Vi leverer også fagseminarer og workshops, både med egne sikkerhetseksperter og eksterne foredragsholdere.

VELG KURS UNDER ELLER BRUK SØK FOR Å MELDE DEG PÅ KURS I DAG.