Introduksjonskurs i cybersikkerhet er et nytt kurstilbud fra Watchcom som gir en innføring i hvordan man jobber med informasjonssikkerhet. Kurset har en teoretisk del og en praktisk del, og passer for videregående skoler og virksomheter som ønsker å bygge opp grunnleggende kompetanse og bevissthet rundt informasjonssikkerhet.