Personvern i praksis

I dette introduksjonskurset for personvernforordningen, GDPR, får du en kort sammenfattet introduksjon av de viktigste punktene din virksomhet må tenke på i forhold til lovverket.

PrisNOK12 500,00 ekskl. mva.

Produktinfo

Varighet 

Dag 1 gir deg en kort sammenfattet introduksjon av GDPR og lovverkets vedtak og anvendelighet for virksomheter. Dette inkluderer blant annet:

  • Innføring i GDPR, herunder struktur, viktige begreper, roller og prinsipper
  • Innsamling og bruk av personopplysninger
  • Registrertes rettigheter
  • Personvernombud og ombudets rolle
  • Samhandling med tredjeparter

Dag 2 vil gi en mer praktisk innføring i tiltak som virksomheter bør iverksette som en del av sitt compliance-arbeid opp mot GDPR. Dette inkluderer blant annet:

  • Styringssystem for informasjonssikkerhet
  • Risikostyring
  • Personvernkonsekvensutredning / Privacy Impact Assessment (PIA)
  • Praktiske eksempler på problemstillinger som kan oppstå med forordningen